Връщане на продукт

Връщането на продукт при нас е лесно. Можете да върне продукт закупен от Egradina.bg  като  се свържете с нас на телефон: 0887088797, след което да уточним точния адрес и начин за връщане.

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 

Извадка от Общите условия за ползване на EGRADINA.BG:

Чл. 15. (1) Потребителят на стоки от EGRADINA.BG има право, без да дължи обезщетение или неустойки и без е нужно да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 15 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. 

(2) За отказ от договора Ползвателят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ , без да е длъжен да използва същия текст. За да спази срока за отказ от договора, следва да изпрати попълнен формуляр за отказ преди изтичането на 15 – дневния срок от получаването на стоката в офиса на Доставчика или да го изпрати по e-mail: [email protected], като в случай, че Ползвателят използва втората възможност Ползвателят незабавно ще изпрати съобщение за потвърждаване на получаване на отказа. 

(3)В случай че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. 

(4)  Когато Ползвателят упражни правото си на отказ от договора, той трябва да върне обратно на Доставчика стоката в срок от 14 календарни дни, считано от датата, на която същият е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи в добър търговски вид. Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на клиента. 

Чл. 16 Правото на отказ от договора не се прилага в следните случаи: 

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира; 

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; 

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти.

- за доставка на стока, която не се продава регулярно на сайта, поръчана специално по поръчка на клиента от външен доставчик.